บนหนทางเพื่อชีวิตและสังคม

เมื่อกลางปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟัวการสนทนาในวงจิตวิวัฒน์ เรื่อง ชีวิตในฐานะชาวพุทธในการเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองซึ่งครั้งนั้น ผู้มาร่วมวงพูดคุย คือ วุฒิสมาชิก รสนา โตสิตระกูล

คุณรสนาพูดได้ประทับใจมาก และให้แรงบันดาลใจกับเราในการทำงานทั้งเพื่อตัวเอง และเพื่อสังคม

เราได้เขียนบทความชิ้นนี้ลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แล้ว และมีเพื่อนผู้อารีพยายามแปลจากฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่งดงามกว่ามาก

เราจึงอยากร่วมแบ่งปันข้อคิดดี ๆ จากคุณ รสนา โตสิตระกูล มาให้เืพื่อน ๆ ในยามที่ต้องการแรงใจ และพลังในการทำงานและใช้ชีวิตบนหนทาง อ่านที่นี่

ตัวอย่างคำพูดดีๆ

  • เป้าหมายไม่ใช่การได้รับตำแหน่งสูงหรือรวยล้นฟ้า เป็นการต่อสู้เพื่อความถูกต้องยุติธรรม จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้นั่นแหละที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่
  • ดิฉันไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองหรือมุ่งหวังที่จะเป็นวีรสตรี สิ่งที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามแนวพุทธ พุทธศาสนาเพื่อสังคม
  • ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ดิฉันจะถือว่าเป็นเสมือนบทเรียนบนหนทางแห่งการฝึกฝน
  • เมื่อไหร่ที่ใจของเราไม่เป็นปรกติหรือไม่เป็นกลาง ถือว่าผิด ไม่ว่าเราจะให้เหตุผลดีเพียงใดต่ออารมณ์ของเราและสาเหตุที่เราทำ มันก็ยังผิดอยู่นั่นเอง การโกรธหรือคิดแค้นไม่เคยถูกเลย
  • เรามีหน้าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่อง เพื่อสร้างเหตุแห่งกุศลกรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งจะดูแลผลหลังจากนั้นเอง เธอกล่าว
  • พระพุทธองค์จักทรงฉวยโอกาสเท่าที่มีในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง แม้จะเป็นการกระทำอันเล็กน้อย ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลว โดยเหตุที่พุทธศาสนาเป็นทั้งหนทางและเป้าหมายในตัวเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s