ปัญหา = ปัญญา

บุคคลใกล้ชิดคนหนึ่งบ่นให้ฟังถึงเรื่องราวในชีวิตที่ช่างมืดมน

งานหนัก เพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยน่ารัก เงินก็ฝืด แฟนก็จากไป … แล้วก็รำพึงว่า “ไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมกัน?”

เข้าใจว่า คำถามนั้นเป็นคำบ่นเสียมากกว่า ว่าไม่น่าเกิดมาเจอความทุกข์อะไรเช่นนี้เลย  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็น่าเสียดาย เพราะสิ่งที่พูดบ่นระบายออกมานั้น เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมาก ซึ่งนักปรัชญาชื่อก้องโลกหลายท่านขบขมองคิดกันมานาน

ท่ามกลางปัญหาี หัวใจและสมองของคนเรายังสามารถปรุงคำถามดี ๆ ได้ และจากคำถามที่เกิดขึ้นนี่แหละ ถ้าเราใส่ใจกับคำถาม จริงจังกับมันอีกสักหน่อย ใคร่ครวญต่อ เราอาจจะได้เห็นทางออกจากปัญหาที่เราเผชิญอยู่ ซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องกร่นด่าชีวิตกันอีกต่อไป

“เราเกิดมาเพื่่ออะไรกัน”

“อะไรทำให้เราเกิดมา” ห้ามตอบว่า พ่อกับแม่ เพราะมันง่ายเกินไป

“เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างไร”

เวลามี “ปัญหา” เรามักรู้สึกหรือคิดว่าตัวเองเป็น “เหยื่อ”

เหยื่อของใคร เหยื่อของอะไร

โดยมากแล้ว จะเป็นเหยื่อของสถานการณ์ เหยื่อของผู้อื่น คือ เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกเป็นหลัก

อาการโทษคนอื่น สิ่งอื่น เกิดขึ้น เพื่อบอกว่า คนอื่นทำให้ชีวิตฉันบัดซบ คนอื่นต้องรับผิดชอบชีวิตฉัน ซึ่งไม่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ หรือพัฒนาเพราะเป็นคนอื่นที่ผิด ทำผิด เรานั้นโอเคมากที่สุดแล้ว จึงอยู่แบบเดิม ๆ ต่อไป

การมองปัญหาแบบนี้ มองข้ามตััวละครเอกของเรื่องไป คือ ตัวเอง

หากเราเห็นว่า ตัวเราเป็นตัวเอกของชีวิต สิ่งภายนอกมีอิทธิพล มีผลกระทบกับเรา ก็จริง แต่ตัวเราเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่จะสร้าง กำหนด แปรเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราได้เองด้วย

หากเรามีทัศนคติเช่นนี้ เราจะหันกลับมามองตัวเองด้วย เวลาเกิดปัญหา ว่าเรามีส่วนอย่างไร ที่ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นกับชีวิตของตนเองปัจจัยภายนอกนั้นมีอะไร เราตอบสนองอย่างไรกับสิ่งนั้น

การมองปัญหาอย่างมีตัวเองเป็นส่วนร่วม จะช่วยทำให้เราเลิกละนิสัยที่ชอบโยนความผิดไปให้สิ่งนอก ๆและหันกลับมาพัฒนาศักยภาพในตนอย่างจริงจัง

เชื่อได้ว่า การทำเช่นนี้เนืองๆ จะช่วยให้เราดูแล อยู่ และ ขจัดปัญหาได้

คำว่า ปัญหา จะหมดสิ้นไป เพราะมันแปรสภาพเป็น ปัญญา

มาช่วยกันแปรสภาพปัญหา เป็นปัญญากันเถอะ

เราเรียนรู้ร่วมกันได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s