เจ็บ – ไม่เจ็บ

โ�บก�ดความเจ็บปวดด้วยรัก ภาพจากสมคิด ชัยจิตวนิช

โอบกอดความเจ็บปวดด้วยรัก ภาพจากสมคิด ชัยจิตวนิช

“หากศิษย์พร้อม ครูจะมา” เป็นคำพูดที่สะท้อนสัจจธรรมอย่างหนึ่งว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญ ทุกสิ่งมีที่มา มีทางที่จะดำเนินไปและมีเป้าหมายในการที่เกิดขึ้น

เมื่อใจของศิษย์พร้อมที่จะเรียบนรู้บทเรียนบางอย่าง  ครูจะปรากฏขึ้นเพื่อสอน สั่ง และ ชี้ทางแห่งการฝึกตน

ครูในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะบุคคล อาจเป็นสัตว์ เหตุการณ์ หนังสือ คำพูดที่ได้ยินจากคนที่นั่งข้างๆ บนรถเมล์ หรือ ภาพในธรรมชาติบางอย่าง เป็นอะไรก็ได้ ที่กระตุกเตือน ให้เราได้เห็นชีวิตและโลกในมุมมองที่ต่างไป

ทุกคนเป็นศิษย์มีครูทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง ต่างกรรม ต่างวาระ

ในปีนี้ ครูของเรา คือ ความทุกข์ทางร่างกาย ความเจ็บปวด

เราประเดิมปีใหม่ด้วยอาการ ปวดท้อง ปวดฟัน และ ตอนนี้ ปวดหน้าอก

อาการเจ็บปวดสอนเราให้รู้จักร่างกายตนเองมากขึ้น ได้เห็นว่า ความเจ็บปวดมีผลอย่างไรกับร่างกายในส่วนอื่น ๆ

ความปวดระดับใดที่ทำให้ ร่างกายอ่อนเพลียล้าจนเกิดอาการไข้ ตามมาได้

ความปวด ทำให้เกิดอาการเครียดในสมอง และส่วนใดของสมองที่มีอาการเกร็งกับอาการปวด

สิ่งใดที่อาจช่วยบรรเทาความปวดได้บ้าง เช่นลมหายใจลึกๆ การบริหารร่างกายเบาๆ บางอย่าง ความสุข ความสงบใจ เป็นต้น

ความปวดนี้่เอง ที่ช่วยให้การฝึกสติ และสมาธิเราได้เข้มแข็งขึ้น การวางใจเฉยกับความเจ็บปวด ช่วยได้มาก เห็นความปวดเป็นคนละส่วนกับจิตใจ เป็นเส้นขนานกันไป ก็เพลินได้เหมือนกัน

ที่สำคัญ ความปวดทำให้ หัวใจของเรางอกงาม มีความรัก ความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ ที่ล้วนต้องผ่านประสบการณ์เจ็บปวดทำนองเดียวกัน หรือมากกว่า รู้สึกเป็นหนึ่งเดียว และปรารถนา่จะให้กำลังใจเพื่อนร่วมโลกที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวด ทุกข์กายอยู่ในตอนนี้

ความเห็น และความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้ความเจ็บปวด ไม่ใช่เรื่่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องสากล เราไม่เพ่งแต่ความเจ็บปวดของเราเป็นเรื่องใหญ่ หนำซ้ำเรารู้สึกว่าทุกข์น้อยกว่าหลายคน และควรส่งกำลังใจไปให้คนที่ทุกข์มากกว่าด้วยการภาวนาทองเลน

ไม่รู้ว่า จบจากอาการปวดหน้าอกแล้ว ครูคนใหม่จะเข้ามาสอนวิชาอะไรต่อไป

แต่ไม่ว่า ครูจะเป็นอะไร หน้าตาแบบไหน ถ้าวางใจได้ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เหมาะและสมแล้วด้วยเหตุปัจจัย มีเหตุผลเพื่อการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ เราก็จะไม่รังเกียจครูที่เข้ามา

ขอบคุณค่ะ คุณครู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s