เวลาของมนุษย์

ถ้าเปรียบเวลาของโลก เท่ากับ หนึ่งวัน 24 ชั่วโมง

เผ่าพันธุ์และอารยธรรมของมนุษยชาติเริ่มต้นและกำลังดำเนินอยู่ราว ๆ 5 ทุ่มกว่า

ได้ยินแล้ว รู้สึกอย่างไรกันบ้าง

ชีวิตของเราจะเป็นกี่เสี้ยวเศษของวินาที

ยังคิดว่าตนใหญ่ และสำคัญมากมายในโลกอยู่หรือเปล่า

โลกเก่าแก่กว่าเรามาก หลายเผ่าพันธุ์บนโลกนี้เป็นบรรพบุรุษของเรา

เราปฏิบัติต่อบรรพบุรุษ และ บ้านของเราอย่างไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s