ช้า ๆ กับชีวิต

สิ่งต่างๆกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ผิด

คนดีพบว่าการพยายามทำในสิ่งที่ตนเชื่อว่าดีที่สุดนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ หรือองค์กรใหญ่ระดับโลก

ในประเทศใดก็ตาม ทำงานใดก็ตาม เราถูกเร่งเร้าให้ต้องทำงานเร็วขึ้น แข่งขันกันสูงขึ้น เห็นแก่ตัวมากขึ้น และสนใจเพียงผลในระยะสั้นเท่านั้น

ชีวิตลูกกระสุน

ชีวิตลูกกระสุน

ค่านิยมเช่นนี้ไม่อาจนำเราไปสู่อนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้ ท่วาเป็นเพียงการทำลายล้างอย่างน่าตื่นตระหนก

……

เราต้องใช้ชีวิตให้ช้าลง ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้หากเราไม่ลงมือกระทำ

เราต้องการเวลาเพื่อคิดใคร่ครวญ เพื่อเรียนรู้ เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

เรากำลังสูญเสียศักยภาพอันเป็นเลิิศของมนุษย์ ไปกับชีวิตสมัยใหม่ที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

มาร์กาเร็ต เจ. วีตเลย์

หันหน้าเข้าหากัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s