มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงของโลก

“มนุษย์เป็นเพียงฝุ่นผงเล็ก ๆ เศษธุลีของจักรวาล

จริง ๆ แล้ว มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงของโลก เพียงฝุ่นผงในโลก

แต่มนุษย์คิดว่าโลกเป็นของฉัน”

พระอาจารย์ ปราโมทย์ ปาโมชโช

เทศน์เมื่อ 8 สิงหาคม 2551

ความทุกข์ที่ห้อมล้อมเราทั้งในสังคมไทย สังคมโลก มีรากเหง้ามาจากวิธีคิด “ฉัน” “ของฉัน”

ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเป็น “โลก” “ของโลก” มันจะเป็นอย่างไรนะ

ร่างกายของโลก เงินของโลก อะไร ๆก็ของโลก —โลกจะเป็นอย่างไร หมุนทวนเข็มนาฬิกาไหมน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s