มรดกชีวิต

ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก เข็มนาฬิกาเดินไป ไม่ทวนย้อน

ชีวิตของเรายิ่งลดทอน ไม่หวนกลับ

ทำอะไรในชีวิตก่อนลับลา เป็นมรดกล้ำค่าให้ผู้คน

มีเวลาอยู่บนโลกแค่ฝุ่นผง ใยหลงตนว่าอยู่ยงคงค้ำฟ้า

ไม่กี่วันก็จะม้วยมรณา ดินกลบหน้า เถ้าคลุ้งฟ้ากันทุกคน

เรากำลังอ่านหนังสือ ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม หนังสือเล่มล่าสุดที่พยายามรวบรวมแนวคิดของท่านอาจารย์พุทธทาสที่พยายามบอกให้เราเห็นโทษภัยของอำนาจวัตถุนิยม ที่คุกคามความเป็นมนุษย์ของเรา

9789744099808

อาจารย์ อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล ผู้เขียนได้บอกเล่าคำพูดและความคิดของท่านอาจารย์ที่กล่าวถึง มรดกที่ท่านฝากไว้

“ข้าพเจ้าไม่มีมรดกอะไรที่จะฝากไว้กับเพื่อนพุทธบริษัท ที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายทั้งหลาย นอกจากสิ่งที่ระบุไว้นี้ …” ซึ่งมีทั้งหมด 189 มรดก เช่น สวนโมกข์ ที่เป็นสถานที่ให้ความสะดวกในการเป็นเกลอกับธรรมชาติ บทสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์

คติพจน์ประจำสวนโมกข์ คือ กินข้าวจานแมว อาบน้ำในคู นอนกุฎิเล้าหมู ฟังยุงร้องเพลง ฯลฯ ปณิธานที่ ให้โลกออกมาจากอำนาจวัตถุนิยม เป็นต้น นี่ยังไม่นับ หนังสือมากมายที่ท่านได้เขียน และอธิบายพุทธรรมออกมาอย่างกระจ่างชัด

เราจึงสะท้อนใจคิดว่า ทุกวันนี้ เรามีชีวิตได้จากมรดกที่คนในอดีตจะดี ชั่วฝากไว้ แล้วเราจะทิ้งมรดกใดให้โลกและลูกหลานของเรา

เราจะทิ้งป่าอันอุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลาน หรือ ทะเลทรายไร้น้ำ/น้ำมัน

เราจะทิ้งขยะให้พวกเขาถมเป็นที่อยู่อาศัย

เราจะทิ้งน้ำให้เขากิน ใช้หรือไม่

จะทิ้งมรดกทางปัญญา ศิลปะอะไรให้สานต่อ

มรดกของชีวิตเราคืออะไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s