ธรรมะทาโร่ห์์

เหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง ทำให้ระดับสุขภาวะของคนในประเทศลดต่ำลงอย่างมาก เราพูดกันมากถึงสาเหตุปัญหา ทางออก อนาคต

คิดไป คิดมา คิดไม่ออก เราจึงหันไปถึงภูมิปัญญาโบราณ คือ การทำนายทายทัก เรามีไพ่ทาโร่ห์ Tarot Roots of Asia อยู่สำรับหนึ่ง เป็นชุดไพ่ที่วาดโดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส ศิลปินชื่อ อำนาจ กลั่นประชาroots2“ไพ่สำรับนี้เป็นไพ่ที่แม่นยำที่สุด” ท่านเคยบอกไว้ เมื่อกว่า 5 ปีมาแล้ว เพราะอะไรนั่นหรือ “ข้อความทำนายจากไพ่แต่ละใบ เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากนำธรรมะมาไตร่ตรอง ใคร่ครวญ มันก็แม่นหมดแหละ ธรรมะเป็นกฎธรรมชาติ สูงที่สุดแล้ว” ไพ่สำรับนี้ นำพุทธธรรมาเป็นคำอธิบายทำนาย ทุกคนที่เปิดไพ่ จะได้ธรรมะกลับไปให้ปฏิบัติ

คืนวันที่ 12 เมษายน เรากับเพื่อนจึงนำไพ่สำรับนี้มาลองพลิกเล่น ๆ ดู โดยตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับคำถามที่ว่า บ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร และจะนำข้อธรรมอะไรมาพิจารณาต่อไปดี

คำเตือน: โปรดใช้วิจารณาญาณให้หนัก และรู้ไว้ว่าผู้เขียนไม่ใช่หมอดูอาชีพ หรือแม้สมัครเล่น เราไม่ใช่อะไรเลย แค่เปิดไพ่ดูเล่น ๆ แล้วแปลไปตามความหมายที่อ่าน และ ภาพที่เห็น บวกกับความรู้สึกเชิง intuition เท่านั้น อย่าได้จริงจัง หากแต่ข้อธรรมอันใดเกิดประโยชน์ ก็โปรดนำไปพิจารณาต่อ

เราช่วยกันเลือกไพ่ จำนวน 4 ใบด้วยกัน ตามหลัก อริยสัจจ์ 4

ไพ่ใบที่ 1 แทน ทุกข์ คือ ความจริงที่เกิดขึ้น ที่เป็นอยู่ในขณะนี้

เราได้ไพ่ the Judgement หมายถึง เวลาแห่งการพิพากษา หรือการตัดสินใจทำอะไรบางอย่่าง ซึ่งมีเหตุให้ต้องทิ้งสิ่งเดิม ๆ สูญเสียบางอย่าง สละบางสิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้น และเติบโต ทีี่สำคัญ เป็นห้วงเวลาแห่งการตื่นขึ้นมาสู่ความจริง และการเยียวยา

ไพ่ใบที่ 2 แทน สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์

เราได้ไพ่ Queen of Pentacles ราชินีแห่งความร่ำรวย ในที่นี้ หมายถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ความโลภกระสันในเงินตราของคน อำนาจทางวัตถุนิยม

ไพ่ใบที่ 3 แทน นิโรธ คือ การดับทุกข์

เราได้ไพ่ Four of Cups 4 ถ้วย คือ สติ ความตระหนักรู้ ความสงบ สันติ ใคร่ครวญถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาให้เห็นถึงความจริง และสิ่งนี้จะืทำได้ก็ด้วย การรู้จัก สมดุลของการลงมือกระทำ และการไม่กระทำ ที่สำคัญคือการมีวิถีทางใหม่ ๆ ในการจัดการกับปัญหา

ไพ่ใบที่ 4 แทน มรรค คือ ครรลองในการเดินเพื่อเข้าถึงการดับทุกข์

เราได้ไพ่ Death ความตาย การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนผ่านdeathไม่ได้หมายถึงว่า การดับทุกข์ได้ ต้องมีคนตาย การอ่านไพ่ใบนี้ต้องสอดคล้องกับไพ่ใบที่ 2 คือ เหตุแห่งทุกข์ คือ ความโลภ

การตายที่จะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ น่าจะหมายถึง การตายจากความโลภ การแสวงหาความร่ำรวย หากทำได้แล้ว นี่เองจะเป็นหนทางสู่การดับทุกข์  อีกนัยหนึ่ง ความตายยังหมายถึงการเกิดด้วย คือให้พื้นที่กับการเกิดสิ่งใหม่ ก็น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเราเดินสู่หนทางดับทุกข์

อีกคำแนะนำหนึ่งสำหรับการเปิดไพ่ใบนี้ คือ การโอบกอดความเปลี่ยนแปลงให้ได้และให้ดี เรียนรู้ที่จะ letting go และไม่ฝืนความจริงที่เกิดขึ้น

ดูเหมือนว่า ไพ่ใบแรก ที่เป็นเหตุ และ ไพ่ใบสุดท้ายที่เป็น หนทางการดับเหตุนั้น จะสอดคล้องกันตรงที่ พูดถึง สิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังรอก่อเกิดและสิ่งเก่าที่กำลังจะต้องไป

สิ่งใหม่นั้น คือ อะไร ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s