มนุษย์กำลังสูญพันธุ์

นักปราชญ์ พุทธบุตร อย่างท่านอาจารย์พุทธทาส ได้บันทึกถึงโทษภัยของวัตถุนิยมว่า ทำให้คนสิ้นความเป็นมนุษย์

อ่านแล้วให้สะท้อนใจ ว่า เสียงจากอดีตกาล ทำนายความหายนะไว้แล้วว่า หากมนุษย์ยังหลงใหลในอำนาจวัตถุนิยม อะไรจะเกิดขึ้น แล้วมันก็เป็นจริง

ในบันทึุกตอนหนึ่งของท่านอาจารย์มีว่า

ความเจริญ คือ ..

ยิ่งมีการศึกษา ยิ่งไม่มีศีลธรรม วัฒนธรรม เห็นแก่ตัว

ยิ่งมีการศึกษา ยิ่งมีความไม่สุภาพในสภา

ยิ่งเจริญ         ยิ่งต้องเพิ่มคุก ตำรวจ ศาล

ยิ่งพัฒนา       ยิ่งมีการคอร์รัปชั่น

ยิ่งมีไฟฟ้าใช้   ยิ่งมืดบอดทางใจ

ยิ่งมีน้ำแข็งกิน   ยิ่งใจร้อน

ยิ่งเจริญทางวิทยาศาสตร์ ยิ่งมีวิกฤตโลกร้อนร้ายแรงกว่า ยิ่งตายโดยอุบัติเ้หตุ

ยิ่งเศรษฐกิจดี  คนยิ่งไม่มีงานทำ ยิ่งต้องหารายได้จากอบายมุข

ยิ่งเป็นประชาธิปไตย ยิ่งเห็นแก่ตัว-พรรคยิ่งกว่าชาติ ยิ่งเป็นโอกาสใช้ความฉลาดในการเห็นแก่ตัวมากขึ้น

ยิ่งมีหนังสือพิมพ์มาก ยิ่งไม่ได้อ่านข่าวน่าชื่นใจ

ฯลฯ

หนึ่งในมรดกที่ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านฝากไว้ คือ ให้พวกเราทั้งหลายพาตัวเองออกจากอำนาจวัตถุนิยม หาไม่แล้ว ความเป็นมนุษย์ในตัวและสังคมก็จะหายไป

หากมนุษย์หายไปจากสังคม สังคมของเราจะเป็นสังคมของอะไร?

สังคมของสัตว์ก็ยังมีอยู่ เว้นเสียแต่เราจะทำให้เขาสูญพันธุ์ไปสิ้น เพื่อที่เราจะเข้าไปแทนที่ เป็นสังคมสัตว์เดรัจฉาน

แต่ภพภูมิอื่น ๆ ยังมีเช่น

สังคมเปรตคือ สังคมของพวกจิตโลภ เต็มไปด้วยตัณหา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น

สังคมอสรุกาย คือ สังคมที่เต็มไปด้วยพวกที่ยึดมั่นในอัตตา ตัวตนสูง ทิฎฐิมานะจัดกูเก่ง กูถูก กูดี ปิดตา ปิดหู ปิดใจ

สังคมสัตว์นรก คือ สังคมที่เต็มไปด้วยพวกที่กรุ่นไปด้วยความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาต ความอิจฉาริษยา ร้อนรุ่มไม่หยุดหย่อน

ดูอย่างนี้แล้ว เห็นทีว่าสัตว์ที่กำลังสูญพันธุ์ คือ มนุษย์ ผู้มีใจสูงนั่นเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s