ปาฏิหารย์แห่งลมหายใจ

ปาฏิหารย์อย่างแรกของลมหายใจ คือ ชีวิต

ไม่มีลมหายใจก็ไร้ชีวิต ลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญจากจักรวาล

เราได้รับฟังเรียนรู้มามากเกี่ยวกับลมหายใจว่า ช่วยเยียวยากาย คลายเครียด และความทุกข์ใจอย่างไรบ้าง แต่ดูเหมือนเราจะใช้ปาฏิหารย์นี้น้อยไปหน่อยในชีวิตประจำวัน

เมื่อไม่กี่วันนี้ ฉันมีความกลุ้มใจบางเรื่อง วนเวียนกับความคิดไปมาจนน่ารำคาญ จะใช้วิธีคิดดีเลิศอย่างไรก็ไม่อาจเยียวยาได้

ตกเย็น ฉันออกไปเล่นบาสเกตบอล ระหว่างเดินเลี้ยงลูกบาสไปที่สนาม จู่ ๆ สติก็แล่นเข้ามา “ให้ลมหายใจช่วยบรรเทาความทุกข์ของเธอสิ” เสียงแห่งสติกระซิบข้างหูู

“ทุกครั้งที่ความคิดที่เศร้าหมองแล่นเข้ามา เธอจงหายใจ ลึกเข้าไปถึงท้องและผ่อนลมหายใจออก ทำอย่างนี้สัก 3 รอบลมหายใจ หรือถ้าขยะความคิดมันหนักนัก ก็เอาสัก 10 รอบลมหายใจเลย”

ฉันลองทำตามเสียงแห่งสติ หายใจเข้า-ออก “เออ ได้ผลแฮะ”

เสียงสติพูดต่อ “เธอสังเกตอะไรไหม…เวลาที่เธอหายใจอย่างนั้น ไม่มีความคิดดำรงอยู่ภายใน ใจของเธออิสระจากความคิด”

“ใช่ จริงด้วย” ฉันตอบ “ความคิดที่เป็นขยะก็ทำอะไรฉันไม่ได้ เย้..วิเศษที่สุดเลย”

สติยิ้มหวานให้ฉัน

จากนั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่ความคิดขยะเข้ามาแวะเวียน ฉันแปรเปลี่ยนมันเป็นลมหายใจแห่งสติ — จิตว่างจากความคิด

เมื่อทำบ่อย ๆ ความคิดมีพลังน้อยลง เราไม่ต้องสู้กับความคิด ไม่ต้องหาเหตุผลทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ เพียงแต่หยุด อยู่กับลมหายใจ ทำให้ได้ดั่งที่ตั้งใจ ทำไปเรื่อย ๆ

มุ่งมั่น อดทน และ พากเพียร … เราแปรเปลี่ยนขยะในใจของเราได้

นี่คือ หลักของการทำแต่น้อย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด

และเราเพียงใช้ปาฏิหารย์ที่เราทุกคนล้วนมีอยู่แล้วภายใน … ลมหายใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s