ความฝันของเมฆ

DSC02535เมฆจ๋า เจ้ามาแต่แห่งไหน และกำลังล่องลอยไปหนใด

เมฆจ๋า เจ้าเป็นอะไร เป็นความฝันของน้ำ อย่างที่กวีบางคนว่าหรือ?

หรือเจ้าคือ ฟุ้งฝอยแห่งจินตนาการมนุษย์

จะมีใครบอกจุดเริ่มต้นและปลายทางของเมฆได้หรือไม่

เมฆจะคงอยู่ตลอดไป ไม่ล่องลอยไปไหนได้หรือเปล่า

“ได้สิ” เสียงภายในบอก “ก็เมฆอยู่ในตัวเธอ ในน้ำที่เธอดื่ม ในอาหาร ในลมหายใจ ในทุกสิ่งที่เธอสัมผัส”

“และชีวิตของเธอเองก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเมฆ”

เธอจ๋า เธอมาแต่แห่งไหนและกำลังเดินทางไปสู่หนใด

เธอจ๋า เธอเป็นใคร เป็นความฝันของจักรวาล อย่างที่กวีบางคนว่าหรือ?

หรือเธอคือ ฟุ้งฝอยแห่งจินตนาการมนุษย์

จะมีใครบอกจุดเริ่มต้นและปลายทางของเธอได้หรือไม่

เธอจะคงอยู่ตลอดไป ไม่เกิด-ตายได้หรือเปล่า

เมฆคืออะไร—คือ ธรรมทูตผู้ล่องลอยไปประกาศสัจจธรรม “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

สัมผัสความมหัศจรรย์และธรรมจากเมฆ http://www.guardian.co.uk/books/interactive/2009/jul/17/cloud-collector-pretor-pinney

ไม่รู้ว่า เพื่อน ๆ ดูแล้ว รู้สึกอย่างไร

สำหรับเรา รู้สึกอยากนั่งดูเมฆ ปล่อยใจให้เ้ดินทางไปกับเมฆ ชื่นชมความงามของโลกที่แสนกรุณาต่อเรา สูดดมลมหายใจแห่งชีวิตและความสุข

โลกนี้ช่างสวยงามและอยากเก็บรักษาโลกให้งามอย่างนี้นาน ๆ —นี่คือบ้านของเรา

ขอขอบคุณพี่หน่อย ปรานี ที่ส่งเว็บลิงค์นี้มาให้ชื่นใจอย่างที่ไม่สามารถเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s