ชีวิตบูรณาการ

“ในสมัยโบราณ ผู้คนมีชีวิตอย่างสมดุลกลมกลืน พวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับความฉลาดทางปัญญาจากความรู้มากจนเกินไป แต่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับการประสานความรู้ทั้งเรื่อง กาย ใจ จิตวิญญาณและสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน

อย่างนั้นแล้ว พวกเขาจึงเป็นผู้ที่อยู่เหนือความรู้ ไม่ใช่เป็นเหยื่อของความคิด ความรู้

ในยามที่มีสิ่งใหม่ ๆ สิ่งประดิษฐ์ วิถีใหม่ ความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น พวกเขาจะมองดูว่าสิ่งใหม่ ๆ นั้นมีจุดอ่อนหรือจะนำปัญหาอะไรมาด้วย

พวกเขาให้คุณค่ากับวิถีโบราณที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับวิถีใหม่ที่ต้องพิสูจน์เช่นกันว่าใช้ได้

หากเราปรารถนาที่จะหยุดความสับสนลังเลในการดำเนินชีวิต จงลองน้อมนำเรื่องวิถีแห่งบรรพกาลไปลองปฏิบัติดู

  • ประสานกาย ใจ และจิตวิญาณในทุกสิ่งที่เราทำ
  • เลือกอาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
  • พึ่งพาร่างกายของตนเราเองในการเดินทางไปไหนมาไหน
  • ให้การงานและงานอดิเรกของเราเป็นงานเดียวกัน
  • ออกกำลังกายที่พัฒนาทั้งชีวิตที่ประกอบด้วยกายและใจ ไม่ใช่บริหารเพียงแต่กายเท่านั้น
  • ฟังเพลงที่เชื่อมกาย ใจ และจิตวิญญาณของเราให้เป็นหนึ่ง
  • เลือกผู้นำที่มีคุณธรรมมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์หรืออำนาจ
  • รับใช้ผู้อื่นและบ่มเพาะความดีในตัวเองไปพร้อม ๆ กัน
  • จงเข้าใจว่าการเติบโตที่แท้มาจากการเผชิญและแก้ปัญหาในชีวิตในวิถีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างตัวเราและผู้อื่น ไม่แบ่งแยก

ถ้าเราสามารถเดินตามวิถีโบราณที่ธรรมดาสามัญนี้ได้ เราจะเกิดใหม่อยู่เสมอ”

—————————————-

โจเอล เลวี่ ครูชาวอเมริกันส่งวรรคทองเรื่อง “ชีวิตบูรณาการ” ของปราชญ์ เล่าจื๊อ มาให้ เราเห็นว่าน่่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ที่สนใจการใช้ชีวิตที่กลืมกลืน เป็นหนึ่ง

เราเองเริ่มเห็นว่า เวลาที่เป็นทุกข์ไม่ว่ากายหรือใจ มันเกิดจากความไม่เป็นหนึ่ง หลายครั้ง กายและใจไม่เป็นหนึ่ง พอรู้อย่างนี้ก็ผนวก กายและใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นคู่ซี้กันให้ได้ ก็ดีขึ้น คือ เครียดน้อยลง

เราไม่ใช่คนแปล อังกฤษ-ไืทย ที่ดีนัก หากใครแปลได้ดีกว่า ก็ขอความเมตตาชี้แนะด้วยคะ
———————————————

“In ancient times, people lived holistic lives. They didn’t overemphasize the intellect, but integrated mind, body, and spirit in all things. This allowed them to become masters of knowledge rather than victims of concepts. If a new invention appeared, they looked for the troubles it might cause as well as the shortcuts it offered. They valued old ways that had been proven effective, and they valued new ways if they could be proven effective. If you want to stop being confused, then emulate these ancient folk: join your body, mind, and spirit in all you do. Choose food, clothing, and shelter that accords with nature. Rely on your own body for transportation. Allow your work and your recreation to be one and the same. Do exercise that develops your whole being and nor just your body. Listen to music that bridges the three spheres of your being. Choose leaders for their virtue rather than their wealth or power. Serve others and cultivate yourself simultaneously. Understand that true growth comes from meeting and solving the problems of life in a way that is harmonizing to yourself and to others. If you can follow these simple old ways, you will be continually renewed.”
Lau Tzu, Inner Chapters, Hua Hu Ching, #43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s