ฉันเป็น … ในสายตาเธอ

ฉันเป็น … ในสายตาเธอ


ฉันเป็น คนไม่เอาถ่าน ในสายตาเธอ

เพราะฉันไม่ขวนขวายขึ้นบันไดตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ใฝ่หาอำนาจ ความรุ่งเรือง และ ชื่อเสียงทางสังคม

ฉันเป็น คนขี้เกียจ ในสายตาเธอ

เพราะฉันไม่ทำงานหนัก เช่น 10 ชั่วโมงต่อวัน 6-7 วันต่อสัปดาห์ และไม่รับงานพิเศษมาก ๆ

ฉันเป็น คนไม่มีอนาคต ในสายตาเธอ

เพราะฉันไม่มีบ้าน ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ไม่มีเงินในบัญชีเป็นล้าน ไม่มีที่ดิน ไม่มีประกันชีวิต

…………………………….

ฉันอมยิ้มกลั้วเสียงหัวเราะ

ฉันเป็น อะไรก็ได้ ในสายตาเธอ … ขยะ … สวะ … ฝุ่นผง

เธอจะเห็นฉันเป็นอะไร ฉันไม่เถียง ไม่โกรธ  ไม่เกี่ยง … ฉันยอมให้ เพราะฉันรักเธอ

แม้ฉันจะเป็นขยะ แต่ฉันก็รู้ว่า ฉันเป็นขยะที่เธอยังคงเลือกที่จะเก็บไว้ใกล้ตัว และดูแลฉันในยามทุกข์

ฉันช่างเป็นขยะที่แสนโชคดี

………………………………………

ฉันเป็นอะไรก็ได้ในสายตาเธอ

เพราะฉันยังไม่รู้ว่า ฉันเป็นอะไร ในสายตาของตัวเอง

ฉันควรเป็นอะไรสักอย่างหรือ

ทุกวัน ฉันตั้งใจ “ทำ” ในสิ่งที่คุ้มค่ากับลมหายใจที่ธรรมชาติมอบให้

ทุกวัน ฉันตั้งใจ “มอบความสุข” ให้ผู้คน ให้สมกับความหมายของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน

ฉันอยู่โดยไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างได้ไหม

…………………………………………………

ฉันเป็นอะไร ในสายตาโลกและจักรวาล และกาลเวลา

อ้า … ฉันรู้แล้วว่า ฉันเป็นอะไร ……………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s