ยามเช้า ณ เกาะช้าง

ฝนฝากฝ้าฝังห้า        ฝั่งฝัน

อรุณแอบอุ่นไออัน     อบอ้าว

ลมเลระรอกริ้ว         ระรวยลบทรายแล

ใน-นอกนิ่งหนึ่งแนบ  น้อมนบ นฤพาน

ความสงบงาม ยามเช้า ทำให้คำกลอนนี้ไหลเอื่อยเข้ามาในใจ

สิ่งแวดล้อมที่งดงาม ความเงียบ เอื้อให้เราสัมผัสกับสุนทรียภาพที่นอนหลับอยู่ภายใน

ตื่นขึ้น จิตวิญญาณแห่งกวี ศิลปะ ตืนขึ้นมาร่ายรำกับชีวิตและธรรมชาติ

ความสุขบังเกิดเมื่อเราค้นพบตัวเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s