ปัญหาของวันนี้มาจากทางออกของวันวาน

ความ “จริง” อันหลากหลายในการคิดกระบวนระบบ

แปลจาก The Fifth Discipline by Peter Senge

 “ปัญหาของวันนี้มาจากทางออกของวันวาน

 ยิ่งเราผลักไสปัญหาในวันนี้มากเท่าไร ระบบก็จะผลักดันปัญหานั้นกลับมาหาเรามากและแรงขึ้นเท่านั้น

พฤติกรรมมักจะถดถอยก่อนที่จะงอกงาม

ทางออกที่ง่ายจะพาเราหวนกลับสู่ปัญหาเสมอ หนทางเยียวยาอาจจะเลวร้ายกว่าตัวโรคภัยเสียอีก

ถ้าเราอยากแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น เราต้องยิ่งช้าลง

เหตุและปัจจัยของปัญหาในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุขึ้นในปัจจุบัน (หากแต่เป็นเหตุและปัจจัยอันซับซ้อนมากมายในอดีต)

การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และสร้างสรรค์ได้ — หากแต่พื้นที่หรือสิ่งที่จะเป็นจุดคานงัดอันทรงประสิทธิภาพที่สุดนั้น ไม่อาจจะเห็นได้อย่างแจ้งชัดประจักษ์กับตา”

อย่างที่เจ้าชายน้อยว่าไว้ “สิ่งที่สวยงามที่สุดไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ”  เราคงต้องช่วย ๆ กันใช้ใจสัมผัสจุดคานงัดอันแสนเบาบางแต่ทรงประสิทธิภาพนี้ในสังคมไทยด้วยกัน 
 
May the force be with you
ศิษย์มาสเตอร์โยดา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s