เทศกาลเลือกตั้ง “ผู้รับใช้” สานฝันให้มหานครกรุงเทพ

บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคราวนี้ รู้สึกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเราจะรู้สึกคึกคักในใจเป็นพิเศษ อาจเป็นด้วยว่า เราหวังการเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ ความคิดใหม่ (แม้ในคนเดิม) ซึ่งต้องดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจเป็นด้วยผู้สมัครอย่าง คุณ สุหฤท ที่สร้างสีสัน บรรยากาศความรู้สึกในสนุกกับการเลือกตั้ง

สื่อหลายช่องทางนำเสนอเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. (จนรู้สึกว่า คนต่างเมืองจะรู้สึกเบื่อไหม) อย่างเมื่อคืนนี้ (๒๓ มกราคม) ในรายการ “คนเคาะข่าว” ทาง ASTV อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และอาจารย์ พิภพ ธงไชย ใช้เวลาสั้น ๆ ราว ๑ ชั่วโมง แสดงความคิดความเห็นต่อเมืองในฝัน ประกายความคิดของท่านทั้งสองจุดติดในหัวใจของเราด้วย

 

เราตระหนักเห็นต้นทุนของเมือง ที่ยังมีอีกมาก ไม่ว่าต้นทุนทางกายภาพ ธรรมชาติของต้นไม้ น้ำ ต้นทุนทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และต้นทุนของผู้คนที่มาจากหลายวัฒนธรรม หลายความคิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

เราจะต่อทุนเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นมหานครแห่งความฝัน แห่งความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร

เราฝันเห็นชีวิตในเมืองของเราเป็นอย่างไร เราจะถักทอภาพฝันของเราร่วมกันได้อย่างไร ใครจะช่วยกันทำอะไรได้บ้าง

อาจารย์ชัยวัฒน์พูดในรายการที่สะดุดใจมาก ท่านเอ่ยถึงผู้แพ้การเลือกตั้งว่า “เมื่อคุณแพ้ จะยังรักกรุงเทพไหม จะสนับสนุนให้กรุงเทพเติบโตได้อย่างงดงามไหม ถ้าเราเอาคนแพ้การเลือกตั้ง ดึงพลังมาร่วมคิด ร่วมทำอะไรดี ๆ”

จริงที่สุด ! ไม่เพียงผู้แพ้การเลือกตั้ง ผู้ที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งผู้ว่า ฯ เองก็เช่นกัน กรุงเทพไม่ใช่เมืองของผู้ว่า ฯ หรือข้าราชการ แต่เป็นเมืองของเรา — ทุกคนที่อาศัยอยู่ สุขและทุกข์อยู่ในมหานครนี้

ผู้ว่า ฯ มาแล้ว อย่างดีก็อยู่ได้ ๘ ปี (๒ รอบ) แต่คนที่อยู่ในกรุงเทพจะอยู่ชั่วชีวิต หรือชั่วลูกชั่วหลาน — ดังนั้น เรา คือ ผู้ที่ต้องสร้างบ้านแปลงเมือง นี่คือบ้านของเรา เราต้องเป็นผู้ลุกขึ้นมาเก็บกวาด ตกแต่ง สร้างสีสัน ความสุขให้บ้านของเราเอง ไม่ใช่เป็นภาระของผู้ใดผู้หนึ่ง

ไม่ว่า ใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม. เราจะชอบหรือไม่ …. เราต้องช่วยผู้แทนสร้างความฝันของมหานคร ชีวิตคนเมืองที่มีสุขร่วมกันให้เป็นจริง …

ผู้ว่า ฯ เป็นเพียง ผู้แทน แต่เราทั้งหมด คือ ผู้ทำ — ผู้แทนต้องเอื้ออำนวย (ความสะดวก) และเกื้อกูลให้ทุกฝันของคนกรุงเทพเป็นจริง — พูดกันง่าย ๆ เราเลือกตั้ง “ผู้รับใช้” คนกรุงเทพ

เมื่อเลือกแล้ว เราต้องใช้เขาและทีมของเขาให้คุ้มเงินที่ให้เงินเดือนไปทุก ๆ เดือนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s