ครูยังอยู่ ตราบที่ยังปฏิบัติ

ได้รับข่าวการมรณกรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่บ้านพักในเมืองมุมไบเมื่อ 29 ก.ย. 22.40 น.

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า "May all of you be happy May all of you be peaceful May all of you be liberated from miseries of life…"

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
“May all of you be happy
May all of you be peaceful
May all of you be liberated from miseries of life…”

ใจหาย … ที่พึ่งทางจิตวิญญาณจากโลกนี้ไปอีกองค์

หายใจ … สัมผัสพลังงานแห่งลมหายใจที่ท่านฝากไว้ในโลก

หายใจ … เวลาของครูบาอาจารย์ทางธรรมมีไม่มาก เวลาของเราก็เช่นกัน

ในห้องพระ ฉันมองรูปถ่ายพระเจดีย์ชเวดากอง ที่ขยายเป็นภาพขนาดใหญ่ เพื่อรำลึกถึงห้วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจในธรรมครั้งสำคัญในชีวิต

ยามรุ่งสางของวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ฉันและเพื่อนสื่อจำนวนหนึ่งเดินทางไปรวมตัวกันที่ลานกว้างรอบฐานพระเจดีย์ชเวดากอง อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธมานานนับพันปี

ที่นั่น เรานั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินจงกรม ปฏิบัติธรรมระหว่างรอท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ผู้ที่จะมานำพวกเราปฏิบัติ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย — พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (ซึ่งหมายรวมถึงวิปัสสนาจารย์ฝ่ายฆราวาสด้วย)

ชีวิตของท่านโกเอ็นก้าเกิด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือเกิดทางโลกในครอบครัวชาวฮินดู ที่ตั้งรกรากในพม่ามากว่า 135 ปี ส่วนการเกิดครั้งที่สอง เป็นการเกิดในพระธรรม โดยท่านอาจารย์อูบาขิ่น วิปัสสนาจารย์คนสำคัญ — ด้วยเหตุนี้ ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าจึงรู้สึกรักและเคารพพระรัตนตรัยอย่างยิ่ง

“ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจอย่างสุดซึ้งที่ได้เกิดในประเทศนี้ แต่ยังมีการเกิดอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเกิดครั้งที่สองที่ข้าพเจ้าได้รับจากท่านซายาจีอูบาขิ่น มันเป็นการเกิดอย่างแท้จริงของข้าพเจ้า ขอให้ธรรมะแพร่ขยายออกไป ขอให้ประชาชนในประเทศของข้าพเจ้าได้ลิ้มรสกับผลอันวิเศษของธรรมะ ขอให้ผู้คนทั่วโลกได้ลิ้มรสกับผลอันวิเศษของธรรมะด้วย ขอให้ผู้คนมากขึ้นและมากขึ้นได้รับประโยชน์จากวิปัสสนา มีชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่ราบรื่น เป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาเองและเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น” ท่านอาจารย์โกเอ็นก้ากล่าวในการบรรยายธรรม ที่โรงละครแห่งชาติ สหพันธรัฐเมียนมาร์

พระเจดีย์ชเวดากองยามรุ่งสาง

พระเจดีย์ชเวดากองยามรุ่งสาง

สายตาที่ท่านมองไปยังพระเจดีย์ตรึงใจฉันอย่างยิ่ง เป็นความรู้สึกซาบซึ้งและเคารพอย่างสุดจิตสุดใจกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า อันเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า

การปฏิบัติร่วมกันกับอาจารย์โกเอ็นก้าตรงนั้น ทำให้ฉันเห็นความสำคัญของการเป็น “ศิษย์มีครู” มันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจ ตราบใดที่เรายังคงระลึกถึงครู ปฏิบัติตามคำสอนของครู … ครูก็ยังอยู่กับเรา

เหมือนอย่างที่ท่านโกเอ็นก้าแสดงให้เห็น เป็นให้ดู

พระบรมครูยังอยู่ … พระธรรมยังอยู่ …. พระสงฆ์ยังอยู่

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ก็ยังคงอยู่ … ตราบเท่าที่เรายังคงรักษาคำสอนและปฏิบัติ

“ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความสุข ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความสงบ ขอให้ทุก ๆ ท่านใช้ชีวิตอย่างราบรื่น เป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้ที่ท่านคบหาสมาคมด้วย” ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าให้พร

May all of you be happy

May all of you be peaceful

May all of you be liberated from miseries of life…

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคณะศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ในประเทศไทย ที่เกื้อกูลดูแลการเดินทางไปเยือนพม่าของคณะสื่อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s